Ha arribat la primavera? / ¿Llegó la primavera?

EN CATALÀ

El dia 3 de febrer es celebra a Japó la festivitat del setsubun (節分), que podríem traduir de manera literal com a “divisió estacional”.

I quines estacions divideix?, preguntareu. Doncs l’hivern i la primavera, d’acord amb l’antic calendari japonès o calendari lunar. Segons aquest calendari, coincidia també amb l’any nou lunar que s’esdevenia en l’actual 4 de febrer.

Tradicionalment, el setsubun se celebra amb el mamemaki (豆撒き) –llançament de mongetes- una tradició que es remunta al període Muromachi (1336 – 1573) i que consisteix en un ritual per a allunyar els esperits malèvols de l’any anterior i preparar-se per a l’any nou.

Per norma general, un dels membres de la família (habitualment, l’home de la casa) s’abilla amb una màscara de dimoni mentre els altres membres li llencen mongetes de soja cridant alhora Oni wa soto! Fuku wa uchi! (鬼は外!福は内!) –Fora el dimoni! Que entri la sort!- i tancant-li la porta als morros. Es diu que si posteriorment hom recull tantes mongetes com anys té i se les menja, trobarà la felicitat.

A més, a la zona de Kansai (a unes tres hores al sud de Tòquio) és costum menjar eho-maki (恵方巻) –un rotlle de sushi sense tallar- mirant en la direcció considerada propícia per aquell any. Normalment els rotlles de sushi es tallen a peces per fer-los més fàcils de menjar, però en aquest cas es considera que «es tallaria» la bona sort.

Per tant, aquells de vosaltres que tingueu algun japonès per veí, no us estranyéssiu pas si un dimoni ronda el veïnat. Tan sols no el deixeu entrar a casa vostra o us durà mala sort.

 

EN ESPAÑOL

El dia 3 de febrero se celebra en Japón la festividad del setsubun (節分), que podríamos traducir de manera literal como «división estacional».

¿Y que estaciones divide?, preguntaréis. Pues el invierno y la primavera, de acuerdo con el antiguo calendario japonés o calendario lunar. Según este calendario, coincidía también con el año nuevo lunar que se daba en el actual 4 de febrero.

Tradicionalmente, el setsubun se celebra con el mamemaki (豆撒き) -lanzamiento de judías- una tradición que se remonta al período Muromachi (1336-1573) y que consiste en un ritual para alejar a los espirítus malévolos del año anterior y prepararse para el año nuevo.

Por norma general, uno de los miembros de la família (habitualmente, el hombre de la casa) se atavía con una máscara de demonio mientras los otros miembros le lanzan judías de soja gritándole Oni wa soto! Fuku wa uchi! (鬼は外!福は内!) -¡Fuera el demonio! ¡Que entre la suerte!- y cerrándole la puerta en las narices. Se dice que si posteriormente se recogen tantas judías como años tenga uno y se los come, encontrará la felicidad.

Además, en la zona de Kansai (a unas tres horas al sur de Tokio) es costumbre comer eho-maki (恵方巻) -un rollo de sushi sin cortar- mirando en la dirección considerada propícia para aquel año. Normalmente se cortan los rollos de sushi a piezas para que sea más fácil comerlo, pero en este caso se considera que «se cortaría» la buena suerte.

Por tanto, aquellos de vosotros que tengáis a un japonés por vecino, no os estrañéis si un demonio merodea el vecindario. Tan solo no le dejéis entrar en vuestra casa o os traerá mala suerte.